Mediji i literatura

Eko straža u emisiji Marka žvaka

Šta morate da znate o zagađenju vazduha

Euronews o protestu za bezopasan vazduh

Intervju Bojana Simišića za FoNet

Pravi ugao: Bojan Simišić i Dragana Đorđević

Emisije i edukativni materijal

Unicef - What does Air Pollution PM 2.5 do inside children's body and brain?

SZO o posledicama zagađenja po organizam

Pulmolog Tanja Radosavljević o efektima zagađenja

Doktor fizičke hemije Dragana Đorđević o zagađenju u Beogradu

Aleksandar Macura i Jasminka Oliverić Young iz RES fondacije o mernim stanicama i izvorima zagađenja

Izveštaji i naučni radovi

Health and Environment Alliance (HEAL) – Zagađenje vazduha i zdravlje u Srbiji Činjenice, brojke i preporuke

Izveštaj u sklopu kampanje ‘Evropa bez uglja’ (HEAL) – Hronično zagađenje ugljem

Izveštaj SZO Evrope o zagađenju u Srbiji – Health impact of ambient air pollution in Serbia: a call to action (2019)

GAHP – POLLUTION AND HEALTH METRICS – Global, Regional, and Country Analysis December 2019

Centar za ekologiju i održivi razvoj (CEKOR) – (Nepovratno) Narušavanje ljudskog zdravlja i životne sredine kao posledice sagorevanja lignita

European Environment Agency (EEA) – Air quality in Europe — 2019 report