Šta je krajnji cilj Eko straže?

Krajni cilj Eko Straže je jednostavan – život u normalnoj i zdravoj životnoj sredini dostojnog čoveka. Naš vazduh je mađu najzagađenijim u Evopi. Imamo najveću smrtnost od zagađenja u Evropi. Beograd je najzagađeniji milionski grad u Evropi. Novi Pazar je najzagađeniji grad u Evropi gde se mere PM2.5 čestice. Imamo najveći broj obolele dece od raka u svetu. Naše reke su pretvorene u otvorene deponije. Po svim paramterima bliži smo zemljama trećeg sveta nego evropskom proseku. To je trend koji hoćemo da promenimo.