Način finansiranja

Na koji način se Eko Straža finansira i koja su pravila finansiranja

Od 10.2.2023. Eko Straža formalno delujemo kao udruženje. Od tog datuma se finansira isključivo od sredstava građana, tačnije od godišnje članarine udruženju ili donacije. Svaka uplata od 2.000 dinara se automatski smatra godišnjom članarinom. Eko Straža ne konkuriše na projekte EU, stranih ambasada, fondacija, ministarstava, vlade,  kompanija ili korporacija. Isključivo se finansira od fizičkih lica koji podržavaju rad i koji se osećaju širim krugom Eko Straža i svo finansiranje je transparentno. Niko u Eko Straži ne zarađuje od Eko Straže, uključujući i vođu pokreta. Šta više i članovi užeg kruga, aktivisti i operativci doniraju novac. Svaka uplata se registruje i objavljuje u sekciji finansijski izveštaj i to u obliku – datum, ime uplatioca i prvo slovo prezimena, iznos. Svi troškovi će biti prikazani kvartalno kao i stanje na računu.

U periodu od 1.10.2019. godine do 10.2.2023. Eko Straža je bila neformalna grupa i prikupljala je novac u krugu prijatelja Bojana Simišića, osnivača.