Šta je Eko straža?

Eko straža je jedan od najvećih, ako ne i najveći ekološki pokret u Srbiji, pa i na Balkanu. 

Formirao ga je 2019. Bojan Simišić koji je trnutno i vođa pokreta. Do 2023. funkcionisao je kao neformalna grupa građana, prvenstveno sa ciljem širenja svesti o stanju u zaštitoj sredini u Srbiji, primarno o stanju kvaliteta vazduha u Srbiji koji je jedan od najgorih u Evropi, i koji po izveštaju EEA (evropske egencije za zaštitu životne sredine) u Srbiji odnese čak 15.000 života svake godine. Eko Straža je počela kao facebook strana sa informacijama o stanju kvaliteta vazduha, kao i posledicama dugoročne izloženosti. Stranica je stekla ogromnu popularnost i poverenje pa je 2020. organizovan prvi Protest za bezopasan vaduh (dole na slici), sa zahtevima Vladi Srbije da pre svega prizna veliki problem sa aerozagađenjem, a zatim i započne proces rešavanja problema. Protest za bezopasan vazduh se do početka 2023. održao šest puta, a najmasovniji (treći) je imao oko 30.000 učesnika. Za period od 2019 do 2022. Eko Straža je uspela da se izbori za:

– Dopis školama i vrtićima da na dnevnom nivou proveravaju kvalitet vaduha i prilagode nastavi i aktivnosti na otvorenom

– Dopis vrtićima od strane gradskog instituta za javno zdravlje da se dozvoljava roditeljima da samoinicijativno nabave prečišćivače vazduha

– Da se na javnom servisu (RTS) građani obaveštavaju kada su povišene koncetracije zagađujućih materija.

– Da se usvoji akcioni plan kvaliteta vazduha republike Srbije za period od 2022. do 2030.

Gore navedene stvari su bile jedni od zahteva protesta upućeni Vladi Srbije koji su ispunjeni. Naravno borba traje i potrebno je uraditi još mnogo stvari. Ono što je najveći uspeh Eko Straže jeste probijanje problema zagađenog vazduha u javni diskurs. Eko straža je počela kao jedan čovek koji meri zagađenje ručnim meračem PM2.5 čestica i objavljuje tekstove na facebook strani. Sada je Eko Straža ceo pokret, a problem zagađenja vazduha koji je bio marginalizovan i na nivou “teorije zavere” sada je prepoznat kao jedan od najvećih problema u Srbiji.

Eko straža se bavi zagađenjem životne sredine na teritoriji cele Srbije, a takođe je i organizator i inicijator najmasovnije kampanje čišćenja Srbije pod nazivom Zavrni Rukave.

Širi krug Eko Straže čine svi ljudi koji aktivno prate kanale na društvenim mrežama i telegramu, pošto suštinski Eko Straža predstavlja onlajn zajednicu. Uži krug su volonteri koji doprinose svakodnednom radu (administratori, dizaneri, tehnicka podrska, logistika. Svaki rad je u Eko Straži je striktno volonterski, od vođe pokreta na dole. Šta više isti i finansiraju aktivnosti i profesionalno se bave nečim drugim.

Naziv Eko Straža je inspirisan ljubavi prema naučnoj i epskoj fantastici, tačnije noćnom stražom iz “Igre prestola”, jer mi kao i oni stojimo kao poslednji stub odbrane nad sivilom koje preti da odnese živote.