Zahtevi protesta: Za bezopasan vazduh

Zahtevi protesta: Za bezopasan vazduh

Poštovanje Ustava Srbije, koji članom 74 garantuje građanima „pravo na zdravu životnu sredinu i na blagovremeno i potpuno obaveštavanje o njenom stanju“

Zahtevi za blagovremeno i tačno informisanje javnosti

 • Obezbediti sistematsko i kontinuirano praćenje svih relevantnih parametara zagađenja vazduha na celoj teritoriji Srbije. Učiniti transparentnim sve raspoložive podatke, jer se tiču svih građana (član 74 Ustava Republike Srbije).
 • Pravovremeno i tačno informisanje zainteresovane javnosti o zagađenosti vazduha na teritoriji cele Srbije. Podatke o zagađenosti vazduha uneti u nacionalne i lokalne informativne programe kao dodatak vremenskoj prognozi ili informativnim tekstom koji može ići u toku emitovanja programa ili slično, te da se građani jasno informišu da li je vazduh zdrav ili nije zdrav). (član 50 Ustava Republike Srbije).
 • Obaveštavati građane putem sredstava javnog informisanja (novine, TV, internet) i zvaničnih kanala vlasti o problemu zagađenja generalno, o akutnim ali i hroničnim posledicama kratkoročnoj i dugoročnoj izloženosti zagađenom vazduhu, kao i izdati preporuke kako se ponašati u uslovima kada su vrednosti visoke.

Zahtevi za hitno smanjenje zagađenja vazduha

 • Hitno ispitati emisije koja proizvode termo-energetski sektor i velika industrija angažovanjem nezavisnih akreditovanih laboratorija na efikasniji način nego što je to učinjeno do sad i uvesti rigozozniju kaznenu politiku nego do sada.
 • Ukinuti najavu inspekcijskog nadzora kao obavezu. Pojačati monitoring velikih zagađivača uvođenjem nezavisnih referentnih ustanove radi inspekcijskog nadzora. Troškove inspekcije moraju snositi zagađivači.
 • Zahteva se hitno zatvaranje svih deponija kod kojih je došlo do samoinicijalnog paljenja metana i sa kojih se emituju kancerogene čestice dioksini i furani.
 • Vlada RS mora imenovati odgovorne za štetu nanetu životnoj sredini i zdravlju građana i pružiti dokaze da se takvi propusti neće ponoviti u budućnosti.

Zahtevi za kontrolu kvaliteta studija uticaja na životnu sredinu

 • Uključivanje stručne javnosti u problem zagađenja životne sredine, uz istovremeno isključivanje svih političara bez iskustva i referenci u materiji zaštite životne sredine.
 • Učiniti transparentnim proces naručivanja i izrade studija koje se zbirno zovu „Procena uticaja na životnu sredinu“. Proces ocenjivanja tih studija posmatrati kao projektni zadatak iza koga mora stajati referentna institucija. Zaključak o ispunjenosti uslova za dobijanje licence potencijalni zagađivač ne sme dobiti paušalno, već na osnovu ozbiljne i dokumentovane analize referentne institucuje, koja je dostupna javnosti.
 • Ukoliko se da ocena kvaliteta i validnosti tih studija a neki delovi studija nisu ispunjeni, odgovorna lica moraju da snose krivičnu odgovornost.

Zahtevi za primenu mera za poboljšanje kvaliteta vazduha

 • Započeti transparentnu javnu raspravu o energetskoj tranziciji, i u vezi sa njom doneti kratkoročnu i dugoročnu strategiju smanjenja zagađenja vazduha radi zaštite zdravlja stanovništva. Strategije vezane za smanjenje zagađenja moraju donositi multidisciplinarne grupe najreferentnijih stručnjaka.
 • Poštovati već usvojene planove – npr. nacionalni plan za smanjenje emisija – tzv. NERP bez pomeranja datuma i retroaktivnih promena sadržaja dokumenta.
 • Vlada RS mora preuzeti odgovornost za kvalitet vazduha na celoj teritoriji Srbije, jer vazduh ne poznaje opštinske i regionalne granice i odbaciti prebacivanje nadležnosti na lokalne samouprave,
 • Ukinuti subvencije za kupovinu novih elektičnih i hibridnih vozila i pokrenuti prenamenu sredstava. Zabraniti prodaju sirovog lignita i drugih toksičnih energenata
 • Stimulisati zamenu energetski neefekisanih peći za modernija rešenja za fizička lica.
 • Iznalaženje mehanizna efikasnijeg sprovođenja već postojećeg zakona o zaštiti životne sredine, i pooštrena prekršajna, i krivična odgovornost za grublje prekršaje i krivična dela. Inspekcije velikih zagadjivača moraju vršiti republički inspektori uz snimanje tehnoloških procesa a trošak inspekcije moraju snositi ta preduzeća. Uvesti unutrašnju kontrolu rada lolane inspekcije sa Republičkog nivoa.
 • Transparentno trošenje i rigorozna kontrola sredstava iz fonda „zagađivač plaća“ i svih sredstava koja su stigla iz razvojnih fondova ili drugih ekoloških fondova
 • Odobravati olakšice za uvođenje gasnih priključaka, i obezbediti besplatan priključak za one koji su ispunili tehničke zahteve.
 • Zameniti kotlarnice na mazut i lož ulje u svim državnim ustanovama.
 • Zameniti kotlove u toplanama koja koriste čvrsta goriva i prelazak na gas.
 • Napraviti plan sanacije i izvršiti remedijaciju svih postojećih jalovišta.
 • Rigorozno kažnjavanje svih pravnih i fizičkih lica koja za loženje koriste gumu, plastiku i ostali toksični optad, čija je upotreba zabranjena zakonom.

Zahtevi vezani za stav Vlade Republike Srbije prema civilnom društvu.

 • Vraćanje na posao Milenka Jovanovića, donedavno načelnik Odeljenja za kontrolu kvaliteta vazduha.
 • Krivična odgovornost za iznošenje netačnih i zdravstveno opasnih informacija vezanih za zagadjenje vazduha.

6 thoughts on “Zahtevi protesta: Za bezopasan vazduh”

 1. Nemanja Marinković

  Pozdrav, evo par dopuna koje su možda smislene a ne pominju se :
  1.Procene studija za velike infrastrukturne objekte da naručuje MZZŽS od relevantnih ustanova i o trošku Investitora, a ne da ih Investitor naručuje po sopstvenom nahođenju od malih projektantskih kuća koje moraju da pišu studije koje idu u korist Investitoru.
  2. Da se pod hitno otpočne na planovima , programima i studijama korišćenja geotermalne, solarne i energije vetra i to ne samo u industriji već i u domaćinstvima. Stimulisati građane da koriste obnovljive izvore energije i omogućiti im priključivanje na elektro mrežu kao mini proizvođačima (prozjumeri).
  3. Usaglasiti kriterijume kvaliteta vazduha sa EU. Podizanje pragova za i promene kriterijuma zagađenosti vode i vazduha stvaraju nepoverenje kod građana i ne rešavaju problem zagađenja.
  4. Sve merne stanice u republici osposobiti za merenje PM2.5 i PM10 čestica

 2. Pozdrav svima,
  Procitao sam Vase zahteve koje ste naveli.
  Generalno je sve lepo iako ce to bas tesko sve ici jer su troskovi za ispunjenje istih ogromni.
  Imam komentar za stavku:
  ‘Troškove inspekcije moraju snositi zagađivači.’
  Ovo bi valjalo malo bolje preformulisati sa npr. Ako su merenja dokazala krsenje zakona, zagadjivac je u obavezi recimo tri naredna merenja da plati od kojih sva tri moraju biti ispod zakonskog nivoa. Rok za lek po dogovoru al ne vise od 6-12 meseci.
  Jako je nezgodno pravno traziti placanje troskova inspekcije od strane firme koja zadovoljava zakonske norme a koja vec placa eko taksu.

  Drugi komentar bi bio da bi valjalo izvrsiti prioritizaciju zahteva koje ste naveli za situaciju kad krene razgovor sa vladom ukoliko do toga dodje.

  Srecno i podrska sa moje strane. Radimo to za nasu decu.

  1. Slažem se za troškove inspekcije – naročito ako je inspekcija nenajavljena, nije realno da zagađivač plati – mogao bi se vršiti novčani pritisak na njega prečestim inspekcijama čak i ako ne zagađuje. Odličan predlog za plaćanje one inspekcije koja utvrdi problem, i onoliko narednih kontrolnih koliko je potrebno da se pokaže da je problem rešen. Preko toga svakako ide kazna.

 3. Jos jedan dodatak s moje strane:
  Dodao bih jos jedan zahtev da u medijima sa nacionalnom frekvencijom bude emitovan promotivni video o zastiti zivotne sredine i odlaganju smeca kako prvnih, tako i fizickih lica i to u prvih 5 reklama.
  Moraju se i ljudi menjati paralelno sa merama i zahtevima…

  1. Prekinuti sa bestijalnim sečenjem.i uništavanjem šuma,drvoreda u gradovima i zelenila.
   Uvesti rigorozne kazne za svako nelegalno isečeno stablo drveta.

 4. Zasto ukiniti subvenciju za hibridna i elekektricna vozila? Pojacati tehnicki pregled vozila javnog i privatnog saobracaja i iskljuciti iz saobracaja sva vozila sa stetnom emisijom. Lokalni zagadjivaci.
  Srecno!

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *