Izveštaj sa Protesta za bezopasan vazduh vol 4

Neformalna grupa građana Eko Straža organizovala je četvrti protest za bezopasan vazduh u nedelju 30. januara na Terazijama sa početkom u 16 časova.

Razlog protesta bio je izostanak odgovora i akcija od strane donosica odluka na listu zahteva koju je Eko Straža predala Vladi Republike Srbije pre godinu dana. Okupilo se više hiljada ljudi a koncept protesta ogledao se u tome da lokalni ekološki aktivisti širom Srbije iznesu činjenice o zagađenju u mestima iz kojih dolaze.

Na skupu su govorili:

Bojan Simišić – osnivač organizacije Eko Straža
Marina Pavlić – izvršna direktorka organizacije Kreni-Promeni
Marko Škorić – predstavnik Kreni-Promeni ogranka u Valjevu
Aleksandra Bulatović – osnivač građanske inicijative TRN
Sonja Nikolov – predstavnik Eko Straža ogranka u Šapcu
Nina Ciganović – osnivač Eko Straža ogranka u Novom Sadu

Bojan je vodio i moderirao protest, Marina je pokazala istinu o zagađenju u vidu platnenih pluća, pocrnelih od stajanja na otvorenom u Valjevu, dok je Marko izneo zabrinjavajuće podatke o kvalitetu vazduha u svom rodnom gradu. Dr Aleksandra je istakla sve probleme u procesu postavljanja mreže senzora za praćenje kvaliteta vazduha u Gornjem Milanovcu i pitala institucije zašto ćute dok su Sonja i Nina izrazile ogromno nezadovoljstvo usled višestruko pređenih graničnih vrednosti suspendovanih PM čestica koje dominantno potiču od industrijskih postrojenja u blizini Šapca i Novog Sada koje rade bez ekoloških licenci.

Svi govornici su se složili da Agencija za zaštitu životne sredine Srbije SEPA u svojim izveštajima o kvalitetu vazduha izostavlja podatke vezane za ekstremno zagađene dane ili ne meri koncentraciju suspendovanih PM čestica što objašnjava neusaglašenost rezultata sa onima koji se u realnom vremenu mogu izmeriti.

Nakon obraćanja govornika, povorka okupljenih građana uputila se ka zgradi Vlade Republike Srbije, gde je simbolično odata počast u vidu paljenja sveća svim žrtvama zagađenja koje u prethodnih godinu dana borci za čist vazduh nisu uspeli da spasu.

Jedini zahtev protesta odnosi se na adekvatno i blagovremeno obaveštavanje javnosti o kvalitetu vazduha na nacionalnim i lokalnim televizijama kada kvalitet degradira u kategorije zagađen i jako zagađen, kao i odgovarajuće izveštavanje u okviru vremenske prognoze.

Foto: Boško Bunuševac

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *