Saopštenje za medije povodom 4. protesta za bezopasan vazduh

Poštovani,

U ime neformalne grupe građana Eko Straža šaljemo vam saopštenje za javnost povodom novog protesta protiv aerozagađenja na teritoriji Republike Srbije zakazanog za nedelju 30. januara u 16 časova na Terazijama.

Ovo je četvrti protest za bezopasan vazduh. Tri prethodna protesta imali su listu zahteva koji su upućeni Vladi Republike Srbije i nalaze se ovde:

Zahtevi protesta za Bezopasan vazduh 28.11.2021.

Prvi protest je održan 10. januara 2022. godine i do dana današnjeg Vlada Srbije nije nas udostojila bilo kakvog odgovora. Eko Straži nije namera da se bavi politikanstvom i zbog toga smo se obratili sa konkretnim zahtevima, predali ih na pisarnici i očekivali smo samo poziv na dijalog.

Jedine odgovore koje smo dobijali su bili oni iz neposrednih emisija na televiziji, u kojima smo okarakterisani u rasponu od stranih plaćenika pa do OVK terorista. Za očekivati je da će sledeći 4. protest, koji će biti miran, porodičan, takođe biti ignorisan kao i prva tri. Svake godine od zagađenog vazduha u Srbiji (po izveštaju Evropske agencije za zaštitu životne sredine) umre 15.000 ljudi, oko 40 do 50 dnevno i ne smemo da dozvolimo da nas Vlada večito ostavlja bez odgovora, a da mi beskonačno zakazujemo proteste.

Iz tog razloga protest koji će se održati u nedelju će imati samo jedan zahtev sa prethodnog spiska i Vladi dajemo 72 sata da odgovori pozitivno na njega. U suprotnom bićemo prinuđeni da radikalizujemo protest. Jedini zahtev koji imamo je izmena i implementacija već postojećeg Zakona o kvalitetu vazduha:

Obaveštavanje javnosti u slučaju prekoračenja koncentracija

Član 23

 Kad se prekorači koncentracija o kojoj se izveštava javnost utvrđena aktom iz člana 18. stav 1. ovog zakona ili koncentracija pojedine zagađujuće materije opasne po zdravlje ljudi, Ministarstvo, nadležni organ autonomne pokrajine i nadležni organ jedinice lokalne samouprave, dužan je da obavesti javnost putem radija, televizije, dnevnih novina, interneta i/ili na drugi pogodan način.

Umesto dela i/ili gde sada nadležni informišu javnost jedino preko sajta SEPA, a koji nije pristupačan niti javnost uopšte zna za njega, tražimo preformulisanje dela i/ili tj. da zakonodavac formuliše tačan način na koji će javnost biti obaveštena i da to bude lokalna i nacionalna televizija. Tražimo da ovaj zakon bude primenjen na sledeći način:

  • da se na lokalnim televizijama lokalnih samouprava u trenutku povišenih vrednosti i u kategorijama zagađen i jako zagađen vazduh, pojavi indeks kvaliteta sa vrednostima i određenom bojom u uglu ekrana, kao i da se u okviru lokalne vremenske prognoze u vestima i dnevniku pročita stanje o trenutnom stanju kvaliteta vazduha,
  • da se na nacionalnoj televiziji RTS1 u uglu ekrana pojavi indeks kvaliteta vazduha u odgovarajućoj boji za gradove koji imaju satne vrednosti u kategorijama zagađen i jako zagađen, sa nazivom grada, a ukoliko gradova ima više, da se indeksi smenjuju na nekoliko sekundi,
  • da se u dnevniku i na vestima RTS1, uz vremensku prognozu, pročita trenutno stanje kvaliteta vazduha u Republici Srbiji.

Tražimo samo jedan zahtev, sada i odmah, a ostale zahteve ostavićemo za posle izbora. Za realizaciju ovog zahteva Vladi RS nije potreban nikakav novac, a učiniće se veliki korak napred u očuvanju zdravlja svih stanovnika. Posledica po rejting biće jedino ukoliko Vlada ne želi da ispuni zahtev, a nažalost time će se direktno ugrožavati zdravlje stanovnika Republike Srbije.

Ovo je jako bitan zahtev iako dobijamo povratnu informaciju “da treba tražiti da se reši zagađenje”, ovo je prvi i početni korak ka rešavanju. Zahtev objedinjava nekoliko stvari:

  • Da država prihvata odgovornost,
  • Da se javnost obaveštava o trenutnim vrednostima na adekvatan način,
  • Da se javnost edukuje o štetnosti aerozagađenja,
  • Omasovljava svest o problemu čime se gradi put do rešenja.

Molimo medije da se aktivno uključe i iskoriste svoje resurse da pomognu o obaveštavanju javnosti o našem zahtevu kao i o protestu u nedelju jer je čist vazduh zajednički interes svih nas.

Srdačno,

Eko Straža