Vuk će uvek biti loš ako slušamo samo Crvenkapu

Vuk je jedna od životinja koja nije zaslužila svoju reputaciju. Od malena i kroz basne vuk je simbol agresije i predatorizma. I ako je apeks predator, vuk je plemenita i jako važna životinja.

Populacija vukova u Srbiji je oko 800 jedinki, a u celoj Evropi svih vukova ima oko 17.000 (u 28 zemalja). Zaštićen je Bernskom konvencijom, vuk se sme ustreliti samo ako je neposredna opasnost po stoku i imovinu.

U Portugaliji svaka eventualna šteta poljoprivrdnicima nastala od vuka se nadoknađuje od strane države.

Vuk je neophodan u ekosistemu kako bi održavao broj drugih vrsta koje se mogu svrstati kao “štetočine”. Pre pet godina uprava Nacionalnog parka „Đerdap“ planirala je da ubije oko 100 evropskih jelena, a razlog je bila navodna prenaseljenost. Naravno da je nemoguće da na istom području postoji prenaseljenost plena i predatora, pa se postavlja pitanje potrebe da se vukovi ubijaju.

I ako lovci tvrde da je brojka od 800 vukova “stabilna”, vukova ima premalo. Iskustva naučnika iz mnogih država Evrope i Severne Amerike pokazala su da se ubijanjem vukova ne rešavaju problemi poput sukoba stočara i zveri. Srbija je jedno od rethih mesta u Evropi gde se organizuju takozvane “hajke”.

U narednom periodu zahtevaćemo izmene zakona o lovu i dobrobiti životinja. Insistiracemo da država uredi:

Rigoroznije i češće provere lovaca od strne pshihijatrijskih veštaka
Zabranu lova u alkoholisanom stanju (toeranciju 0 promila alkohola)
Veće angažovanje policije i tužilaštva u slučajevima trovanja pasa i mačaka
Zatvorsku kaznu za ubistvo pasa i mačaka lovačkim oružjem
Zabranu jamarenja
Okončavanje prakse “hajki”, kako za vuka, tako i za lisicu
Okončavanje trafikinga egzotičnim životinjama

I tako dalje. Isto važi i za zagađenje Ž.S. i urbanističke probleme (ekologija, životinje, urbanizam)

Jedna od novina pokreta Eko Straža za ovu godinu jeste formalnije upućivanje zahteva svim nadležnim institucijama.

Do sada smo predavali zahteve zvanično posle održanih protesa, kao i upućivali prijave. Uskoro ćemo predlagati konkretne izmene zakona i regulative i tražiti od nadležnih obaveštavanje o statusu zahteva, zašta će nam uskoro trebati i veliki broj volontera.

Ukoliko želite da primate mail-ove o svim našim budućim akcijama, radi veće šanse da ih ne propustite, prijavite se na naš newsletter. Radujemo svakom novom članu, druženju i svakom novom koraku ka poboljšanju sredine u kojoj živimo.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *